BİRLEŞMELİ KONTEYNER

Birleşmeli konteyner talepler doğrultusunda her türlü isteği karşılayabilecek şekilde özelliklere sahip ve ihtiyaçları karşılayabilecek tarzda imal edilebilebilen ürünlerdir. İş yerinde hazırlanarak, elektrik - su tesisatı çekilmiş hazır vaziyette, belirlenen yere konularak iki parça halinde taşınması amacı halinde istenilen yere indirilmesi sağlanır ve tekrar parçaları birleştirilir istediğin şekilde tekrar kullanıma hazır hale getirilir.Depreme karşı dayanıklılık, çabuk hazırlanması, tekrar taşınabilir özelliği, bitmiş vaziyette nakledilmesi, yalıtımının iyi olması konteyner özelliklerinin en başında gelmektedir.